Byggnadsstatik - Dataprogram

Välkommen till att ladda hem demoprogram.

Telfer programmet
Man matar in spännvidder, tröghetsmoment och belastningsdata.
Även svetsad/valfri balk kan behandlas förrutom HEA, HEB, IPE balkar.
Programmet beräknar snittkrafter i tiondelspunkterna i varje fack.
Stödvinkeländringar och stödreaktioner anges.
Dimensionering sker enligt normen StBkN1.


Travers programmet
Man matar in spännvidder, tröghetsmoment och belastningsdata.
1 eller 2 traverser kan behandlas och som kör oberoende av varandra.
Varje travers kan bestå av upp till 6 hjul.
Programmet är ett rent statiskt program som beräknar snittkrafter i tiondelspunkterna.
Stödreaktioner, stödvinkeländringar och deformationer beräknas.


Båda programmen har körts på J&W/WSP sedan i början på 1980-talet.
De har konstruerats av mig (Civ.ing. Hans Frigge) med mer än 35 års erfarenhet i branchen.
Programmen spar enormt mycket tid i beräkningen.
Priset är tänkt 2.500 kr för traversprogrammet och 1.500 kr för telferprogrammet. Inkl. moms.


Traversprogram (Demo)
Version: DEMO
Storlek: 3.7 MB.
Min. ram: 256 MB (Win 98/2000/NT/XP/VISTA/WIN7/WIN8/WIN10

Travers/Telfer. Klicka här.


STATIKPGM

Beställningar levereras på CD skiva efter betalning från privatperson eller faktura från företag (15 dagar kredit). CD skiva skickas inom 7 dagar.

Civ.ing. Hans Frigge
Sandviksvägen 13
178 38 Ekerö
Mob: 070-3271785


hasse@andataw.se

Intresserad av släktforskning? Klicka här.